Usługi biblioteczne:
Świadczymy usługi dla czytelników :
- udostępniamy zbiory biblioteczne na miejscu w czytelni i na zewnątrz,
- sprowadzamy książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń bibliotecznych,
- prowadzimy obsługę informacyjną czytelników w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej,
- udostępniamy zbiory regionalne, w tym dokumenty życia społecznego powiatu pułtuskiego,
- prowadzimy lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży
- świadczymy usługi kserograficzne,
- prowadzimy zajęcia z dziećmi (specjalne programy na ferie i wakacje),
- współpracujemy z innymi instytucjami kulturalnymi i społecznymi w zakresie czytelnictwa i działalności kulturalno-oświatowej.