REGULAMIN

CZYTELNI INTERNETOWEJ „IKONKA” GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OBRYTEM

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem umożliwia bezpłatny i powszechny dostęp do internetu.

2. Z czytelni „Ikonka” korzystać można od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki.

3. Osoba przychodząca do biblioteki w celach skorzystania z internetu powinna zgłosić się do bibliotekarza i po zapoznaniu się z regulaminem, wpisać do zeszytu czytelni.

4. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych.

5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

6. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

7. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Można udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

8. Użytkownik ma prawo do:

-pracy z programem Microsoft Office zainstalowanym na stanowiskach    komputerowych,

-korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz bibliotecznych baz danych,

-kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

10. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

11. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach 2 osoby).

12. Istnieje możliwość korzystania z drukarki.

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. Obowiązuje zakaz pobierania z internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.