Gminna Biblioteka w Obrytem

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem powstała w 1950 roku. Działalność swą rozpoczęła z księgozbiorem liczącym wówczas 1159 woluminów. Pierwszym kierownikiem biblioteki był pan Mąka Henryk, który funkcję tę pełnił do roku 1956.

W 1956 roku kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki została pani Krystyna Kiela. Biblioteka mieściła się w domu prywatnym, miała 182 czytelników, 3454 książki, a lokal wyposażony był w trzy regały, dwa krzesła, jedną szafkę oszkloną, biurko i stół. W 1958 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika biblioteki. Bardzo krótko, bo tylko od maja do czerwca, funkcję tę piastował pan Adolf Rososzczuk.

Od czerwca do grudnia 1963 roku kierownikiem była pani Sabina Rzeczkowska. Biblioteka posiadała 11 punktów bibliotecznych w okolicznych wsiach, zajmowała samodzielne pomieszczenie o powierzchni 30 m, posiadała 1009 czytelników ogółem, w tym 656 w punktach bibliotecznych, a księgozbiór liczył 3911 woluminów. W tym czasie powstało też pierwsze Koło Przyjaciół Biblioteki.

Kolejnym kierownikiem biblioteki od grudnia 1963 roku do końca sierpnia 1964 roku była pani Stefania Szamborska . W tym okresie nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w funkcjonowaniu biblioteki.

Od września 1964 rok - na okres ponad trzydziestu lat - funkcję kierownika biblioteki powierzono pani Krystynie Wóltańskiej i w jej domu mieściła się wówczas biblioteka. W tym czasie wzrosła liczba punktów bibliotecznych na terenie gminy do siedemnastu, a biblioteka wzbogaciła się o projektor do przeźroczy.

W 1973 roku w wyniku likwidacji gromad biblioteka zmieniła nazwę z Gromadzkiej na Gminną Bibliotekę Publiczną. Liczba punktów zmalała do 12, a księgozbiór wzrósł do 7679 woluminów.

W 1975 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem w wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju, likwidującej powiaty została wcielona do województwa ostrołęckiego i podlegała pod Miejską Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie. W latach 1984 – 1986 powstają Filie biblioteczne: w Zambskach Kościelnych, Psarach i Gródku Rządowym, które zostały zlikwidowane w 1991 roku. Od tego czasu w gminie Obryte nie było już punktów bibliotecznych. Ostatnie trzy zlikwidowano w 1990 roku. Nastąpił też znaczny spadek czytelnictwa. Biblioteka posiadała wtedy 146 czytelników, prenumerowała 6 czasopism, a księgozbiór liczył 19877 woluminów. Mieściła się w domu prywatnym u państwa Dziadak. W roku 1991 poprawiła się sytuacja lokalowa biblioteki, ponieważ została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy w Obrytem, gdzie znajduje się do dziś. Od 1995 roku biblioteka jest samodzielną jednostka organizacyjną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

         Kolejnym kierownikiem biblioteki w roku 1996 została pani Bożena Królewiecka. Razem z nią na stanowisku starszego bibliotekarza pracowała pani Wiesława Śliwka. W tym okresie biblioteka jeszcze raz zmieniła lokal ale tylko w obrębie budynku gminy. Z wcześniej zajmowanych trzech pomieszczeń o pow. 122 m2, została przeniesiona do mniejszych o pow. 84 m2. W roku 2006 zakupiono ze środków budżetowych pierwszy komputer dla bibliotekarza.

Od 2008 roku dyrektorem biblioteki została pani Ewa Pęk i pełniła swoją funkcję do 2012 roku. W tym czasie biblioteka pozyskała trzy komputery z Programu IKONKA.

Obecnie dyrektorem biblioteki jest pani Danuta Jóźwiak. Biblioteka posiada 12684 woluminy książek, prenumeruje czasopism min. ,,Pani Domu", ,,Poradnik Domowy", ,,Przyjaciółka", ,,Victor Junior", ,, Victor Gimnazjalista". Zarejestrowanych jest 420 czytelników aktywnie wypożyczających. Stan czytelnictwa od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Oprócz działalności statutowej biblioteka aktywnie współpracuje ze wszystkimi instytucjami na terenie gminy, organizuje zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży.