W dniu 3 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem odbyło się spotkanie najlepszych dorosłych czytelników. Na spotkaniu zostały wyróżnione osoby, które przeczytały najwięcej książek. Podczas uroczystości wręczono czytelnikom nagrody za pasję czytania, dzięki której biblioteka może się rozwijać.

   

Nagrody książkowe otrzymali :

1. Z Gródka Rządowego :

   Małgorzata Wiesiołek

   Beata Rudnicka

2. Z Ciółkowa Rządowego :

   Jan Piątek

3. Z Zambsk Kościelnych :

   Małgorzata Kamińska

4. Z Obrytego :

   Marzena Król

   Barbara Piątek

   Wiesława Książak

   Barbara Karczewska

   Jacek Chwała

   Jan Kołakowski