1spotka powiatowe2018

W dniu 4 grudnia 2018 roku gościliśmy u nas miłych gości. Przybyli do nas dyrektorzy bibliotek z całego powiatu oraz przedstawiciele Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela. Szkolenie miało na celu wdrożenie bibliotekarzy w problematykę dokumentacji kancelaryjnej w bibliotece. Przy okazji bibliotekarze poruszyli inne zagadnienia dotyczące działalności bibliotek.